Dokumentasjon

Dokumentasjon er viktig for tryggheten i ditt hjem. Ved ulykker eller uhell er dokumentasjon det viktigste du kan ha. Les mer..

Dokumentasjon

Dokumentasjon

Myndighetene har strenge krav til dokumentasjon for utført arbeid på et elektrisk anlegg. Dette skal sikre at arbeidet utføres i henhold til gjeldende lover og at antall skader og ulykker med elektrisk årsak reduseres. 

Dokumentasjonen du har krav på er:

  • Samsvarserklæring – sier at installasjonen er utført i henhold til gjeldende forskrifter
  • Risikovurdering – for å sikre at anlegget er trygt og sikkert
  • Sluttkontroll – sier at montøren har kontrollert anlegget etter utført arbeid og bekrefter at anlegget fungerer som det skal

 

Når ditt lokale nettselskap foretar tilsyn av ditt elektriske anlegg må du alltid fremvise disse dokumentene for arbeid som har blitt utført på anlegget. Dokumentasjonen skal også følge boligen din ved eventuelt salg.

Vi i Ullern Elektro har gjort det enkelt for deg å få tilgang til din dokumentasjon – etter utført arbeid får du tilsendt informasjonen du trenger for å logge deg på vår webside og hente ut dokumentasjonen elektronisk

Top