Service

Vi har biler på veien i Oslo og Akershus som raskt kan komme hjem til deg for å gjøre en servicejobb

Service

Vi har biler på veien i Oslo og Akershus som raskt kan komme hjem til deg for å gjøre en servicejobb. Typiske servicejobber vil være:

  • Legge opp flere stikkontakter
  • Bytte eller reparere dimmere og brytere
  • Søke og utbedre jordfeil
  • Bytte eller flytte lampe

 

Hvis du har et rom eller et hus med mange skjøteledninger, er dette ikke bare ugunstig utseendemessig. Det er også en støvsamler og er brannfarlig. Vi hjelper deg med å legge opp nye stikkontakter som er taktisk plassert rundt i ditt hus for at du skal kunne fjerne alle skjøteledninger og ”lednings-rot” i ditt hjem.

Hafslund utfører stadig kontroller i privatboliger for å se at ditt elektriske anlegg møter alle krav og forskrifter. Dersom de finner mangler, vil du motta en rapport med mangler som skal utbedres av en autorisert elektroinstallatør.

Top