Tilsynsrapport

Tilsynsrapport - Ullern elektro

Tilsynsrapport

Tilsynsrapport

 

Det lokale elektrisitetstilsynet (DLE) er en del av ditt lokale nettselskap og har som oppgave å reduserer antall skader og ulykker som omfatter elektrisitet. En sentral del av denne oppgaven er å kontrollere elektriske anlegg. Eneboliger skal ha tilsyn hvert 20. år, fritidsboliger kontrolleres hvert 30. år.

DLE setter vanligvis bort den praktiske utførelsen av disse kontrollene til et sakkyndig selskap. Etter utført el-kontroll mottar du en rapport om ditt elektriske anleggs feil og mangler, og en frist for når reparasjonene må utføres.

Ullern Elektro har lang erfaring med å utføre disse utbedringene og rapporterer direkte tilbake til el-tilsynet om anleggets forbedring.

Ta kontakt med oss i dag for å avtale tid – vi kommer gjerne på dagen om fristen for utbedring allerede er kommet.

Top